பெட்ரிசியன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, – வேலை வாய்ப்பு முகாம், அனுமதி இலவசம்

பெட்ரிசியன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, – வேலை வாய்ப்பு முகாம், அனுமதி இலவசம் – 5000

Patrician College with the support of CII (Confederation of Indian Industry) will be organising a Mega Job Fair for the students of Colleges in and around Tamil nadu which will be conducted on March 16, 2019 from 9:00am to 5:00pm. Post Job Fair, the applicants will be registered in the National Career Service portal, a division of Ministry of Labour and Employment, owned by Government of India. We believe that the responsibility of the Institution is beyond giving the education to students to qualify their academic with flying colours. We take additional responsibility to support them in making a right start of their career. In our desire to help them in this aspect we have organised “Job Fair – 2019” on March 16th Saturday.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *